MẪU “OPEN LOUNGE” BỞI NAU & DGJ

Mẫu thiết kế Open Lounge cho ngân hàng Raifeisen tại Zurich là kết quả của sự cộng tác giữa NAU và DGJ. Không gian của ngân hàng được thiết kế như  một phòng chờ dài cho khách hàng với những không gian độc đáo.